TÁBOR PLESKOTY

Pleskoty jsou tradičním místem letních táborů již více než 100 let. Název získaly od stejnojmenné obce, vzdálené asi půl kilometru.

Na odlehlé samotě uprostřed skal najdete velký dřevěný srub a několik dalších roubených objektů, jídelnu, několik přírodních hřišť a ohniště mezi skalami. Díky své velikosti a lokalitě jsou Pleskoty co by tábořiště naprosto ideální. Často se zde konají také různá sportovní soustředění, oddílové akce, srazy tříd nebo v poslední době i firemní outdoorové tréninky.


organizátor tábora

Asociace TOM ČR, pobočný spolek TOM 19115  MÁCI,

Skálova 540, 511 01 Turnov, IČO: 75112655 www.turistikaturnov.cz

STANY: U nás se spí ve stanu! Však deset dřepů dostanu, když ráno v sedm nevstanu!
RACEK: I vedoucí maj svoji skrýš, jakou? To se nedozvíš! Na Racka vstup zakázán! Neproklouzne ani myš!
OHNIŠTĚ: Po setmění jdeme k ohni! Kam jinam než k ohništi. Nezpíváme na hřišti!
KADIBUDKA: Koho volá příroda, ať do trávy si nesedá. Máme čisté záchody, kam posíláme přírody!
SRUB: Ve srubu se spinká sladce, každý usne po pohádce. Jak Pepa prošel celou Čínu. Schovejte se pod peřinu!
HŘIŠTĚ: Rozcvička je základ dne. Zde se nikdo nepřepne! Pár koleček na hřišti, dřepy ti to pojistí!
SPRCHY: Vody se též nebojíme! Z našich pupků, někdy vskutku, s klidem jíme!
ANČA: Kuchaři, ti nikdy nespí, místo toho v chatce Anči, do rána tam všichni tančí, s vařečkami v hrsti!
JÍDELNA: Když příjde hlad, Pepa je rád. Polívku uvaří, nikdo mu nevěří, že se to dá žr... jíst!

mapa tábořiště

MÍSTO TÁBORA - areál Pleskoty

Na odlehlé samotě uprostřed skal najdete velký dřevěný srub a několik dalších roubených objektů, jídelnu, přírodní hřiště a ohniště mezi skalami.

Pleskoty jsou tradičním místem letních táborů již více než 100 let.

Nad štítem velkého srubu najdete dokonce letopočet 1891. Název získaly od stejnojmenné obce, vzdálené asi půl kilometru.

Díky své velikosti a lokalitě jsou Pleskoty co by tábořiště naprosto ideální. Často se zde konají také různá sportovní soustředění, oddílové akce, srazy tříd nebo v poslední době i firemní outdorové tréninky.

UBYTOVÁNÍ

Mladší děti jsou ubytovány ve velkém srubu v několika vícelůžkových pokojích.

Devíti a víceleté děti pak ve dvoulůžkových stanech s postelemi a dřevěnou podlážkou. Děti spí ve vlastním spacáku.

Již v přihlášce na tábor dáváme dětem možnost se vyjádřit, zda mají nějakého kamaráda či kamarádku, se kterým chtějí být na pokoji, nebo ve stanu.

Snažíme se vyhovět.

STRAVOVÁNÍ

Strava je podávána 5x denně a skládá se ze snídaně, dopolední svačiny, oběda, odpolední svačiny a večeře. Vždy minimálně dvě teplá jídla denně.

Děti mají k dispozici po celý den pití v uzavřené nádobě (šťáva, čaj).

Zvláštní požadavky na skladbu jídelníčku (alergie, dieta ...) je třeba uvézt v příslušné části přihlášky na tábor.

STORNO PODMÍNKY

Zrušení účasti na táboře je nutné provést písemně (rozhoduje datum poštovního razítka, příp. datum odeslání e-mailu na adresu vedouci@minitom.info)

Bezdůvodné zrušení účasti na táboře přináší organizátorům určité vynaložené náklady, které vzrůstají blížícím se termínem začátku tábora. Již zaplacenou cenu za pobyt na táboře budeme pro dobropisovat podle následujících pravidel:

Odstoupení z účasti na táboře 29 až 7 dní před jeho začátkem, budeme vracet 70% z ceny, 7 a méně dnů před odjezdem 20% z ceny.

Výjimku tvoří pouze storno ze zdravotních důvodů, které je třeba doložit lékařskou zprávou.

Předčasným ukončením pobytu na táboře bez vážných důvodů ztrácí účastník nárok na vrácení poměrné části táborového poplatku.

Požadavky na vrácení peněz z důvodů, které vzniknou během tábora (např. vážné zdravotní obtíže) je nutné uplatnit písemně na adresu hlavního vedoucího tábora:

Jan Fišer, Čapkova 958, 511 01 Turnov, nebo na email vedouci@minitom.info nejpozději do 30ti dnů po skončení tábora.

NÁVŠTĚVY

Z hygienických a výchovných důvodů rozhodně nedoporučujeme návštěvy rodinných příslušníků během tábora.

Respektujeme právo členů rodiny kdykoliv navštívit dítě v průběhu tábora, ale po předchozí domluvě s hlavním vedoucím.

Neohlášená a nečekaná návštěva obvykle u dětí vyvolává nepříjemné změny v chování a narušuje plynulý chod tábora.

V případě nějaké vážné, nebo nepříznivé rodinné situace zařídíme návštěvu a setkání dítěte a rodinného příslušníka mimo tábořiště.

Bereme ohledy na ostatní děti.

Mobilní telefony a elektronika

je na táboře ZAKÁZÁNA

Klademe si za cíl, aby děti během pobytu na táboře neměly čas na zábavu s mobilními telefony a dalším audiovizuálním zařízením. Dále se pak chceme vyvarovat nepříjemným situacím, pokud by se toto zařízení během tábora ztratilo, nebo rozbilo.

Prosím, ušetřete nás nepříjemných situací, kdy bychom dítěti museli zařízení uschovat a vrátit až na konci tábora.

Mile rádi, avšak v nezbytně nutných případech, zprostředkujeme krátký tel. rozhovor mezi rodiči a dítětem prostřednictvím mobilního telefonu hlavního vedoucího tábora

(tel. č. 731 406 097) a to výhradně v době odpoledního klidu 12:30 – 14:00, nebo v čase před večeří 17:00 – 18:00.

O dění na táboře bude pravidelně informovat prostřednictvím FaceBooku.

FOTODOKUMENTACE

Během tábora zachycujeme jeho dění prostřednictvím fotoaparátu a videokamery. Vznikne tak fotogalerie z tábora čítající několik set fotografií a videofilm.

Přihlášením na tábor souhlasíte s tím, že se Vaše dítě může objevit na fotkách a videu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJů

Účastí na táboře souhlasíte s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro administrativní potřeby organizátora tábora .

Organizátor tábora se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před zneužitím nepovolanými osobami.

informace pro rodiče

Termín Tábora Pleskoty :  9. - 16. července 2022